Basisschool Johannes Post

Basisschool Johannes Post

Samen spelen, samen werken en samen leren = samen beter!

Basisschool Johannes Post is een kleinschalige, christelijke dorpsschool midden in Hazerswoude-Dorp. Vanuit onze kernwaarden respect, eigentijds, samen, veiligheid en vertrouwen geven wij vorm aan ons onderwijs.

 

Kinderen leren de hele dag door. Wij leren ze niet alleen rekenen en taal maar ook vaardigheden om later in de maatschappij mee te kunnen doen. De school is een ontmoetingsplek. Elkaar goed leren kennen schept de basis om met respect voor elkaar, jezelf en jouw omgeving samen te kunnen leren. Op basisschool Johannes Post wordt gewerkt met coöperatieve leerstrategieën, waarin de leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel.

Onze kinderopvangpartner is Junis.

 

Daarnaast kijken wij bewust naar de ontwikkelingen om ons heen. Wat kunnen wij hiervan meenemen in ons onderwijs? Zo hebben wij bijvoorbeeld werkplekken waar iedereen zittend of staand kan werken en een leerplein. Ook wordt er gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen zoals iPads en Chromebooks, vanuit het motto ‘bewust doordacht digitaal’.

 

onze locaties

De school is een huislijke, fijne plek om te zijn. Het voelt goed. Er zijn goed doordachte keuzes gemaakt in het onderwijs.
een ouder van een leerling