IKC Ter Does

IKC Ter Does

Samen leren, samen leven.

Op IKC Ter Does, een kleine dorpsschool in Hoogmade, leren en groeien we met elkaar.

 

Dat geldt voor kinderen, leerkrachten en ouders. Coöperatief leren vormt de basis van ons handelen. Alles uit jezelf halen vinden wij belangrijk. Daarom versterken wij de kwaliteit van ons aanbod en het vakmanschap van het team voortdurend.

 

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Wij kijken goed naar ieder kind en zorgen ervoor dat het in de groep de aanpak en het aanbod krijgt die het nodig heeft. ‘Ik vond het moeilijk, maar het lukt mij nu ook!’, aldus een leerling van Ter Does. Ons onderwijsaanbod gaat verder dan de kerndoelen. Wij maken gebruik van methoden en interventies waarvan wij uit ervaring of door onderzoek weten dat deze werken.

 

Op onze IKC-locatie is een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool en naschoolse opvang. Onze kinderopvangpartner is Floreokids. Daarnaast werken wij op onze school met diverse specialisten zoals een pedagoog, logopedist, vakdocent gymnastiek en een vakdocent muziek.

 

onze locaties

Op IKC Ter Does is het fijn, want we kennen elkaar allemaal
leerling groep 4