IKC Het Woud is dé plek waar kinderopvang en onderwijs samenkomen.

 

Vanuit de gedachte ‘Groeien doen we samen’ werken de medewerkers en externe begeleiders van de basisschool en kinderopvang nauw samen met de ouders en kinderen aan de ontwikkeling van ieder kind.

 

IKC Het Woud vormt een verbindende factor in Rijnsaterwoude. Wij zijn een kleine dorpsschool met 80 leerlingen verdeeld over vier groepen. Een plek waar goed onderwijs in een veilig sociaal klimaat samengaat met kinderopvang waar kinderen volop de ruimte krijgen voor de ontwikkeling van hun talenten. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in het dorp. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat kinderen écht gezien worden. Vanuit deze vertrouwde basis en onze positieve benadering krijgen de kinderen de ruimte en mogelijkheden om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Ze worden betrokken bij hun leerproces en wij staan open voor eigen ideeën en initiatieven.

 

IKC Het Woud denkt toekomstgericht en staat open voor de wereld om ons heen. Door verhalen, ontmoeting en het delen van kennis worden kinderen begeleid tot actieve en betrokken burgers die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de maatschappij. Met een Tiny Forest naast de school en een buitengymzaal zijn wij een actieve school die buitenlessen omarmt.

Op onze IKC-locatie is een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool en naschoolse opvang. Onze kinderopvangpartner is Floreokids.

 

onze locaties

Wij gymmen altijd buiten, een beetje miezer maakt niet uit. We zijn niet van suiker.
Caoimhe van Wijk, leerling