Basisschool De Vaart is onderdeel van IKC De Vaart, een grote school in Ter Aar, maar kleinschalig in beleving en organisatie. Sfeer en relatie staan voorop: iedereen die binnenkomt voelt zich welkom, wordt gezien en erkend.

 

De school is onderverdeeld in vijf units met ieder een aantal basisgroepen. In een basisgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo kunnen kinderen van en met elkaar leren. Per unit is er een team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van instructies en het begeleiden van leerlingen. Teamleden verdelen onderling de taken en maken gebruik van elkaars talenten. Door het werken met verschillende instructiegroepen bieden wij maatwerk om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Zo stimuleren wij zelfsturing. Want je eigenaar voelen van je eigen leerproces geldt voor leerlingen en teamleden.

 

Op onze school werken wij vanuit verbinding. Wij verbinden thema’s met taal en lezen en bieden een taalrijke leeromgeving. We werken graag samen met de ouders om onze leerlingen te laten floreren.

 

In onze multifunctionele accommodatie bieden wij, samen met onze kernpartners van IKC De Vaart, opvang, opvoeding, ontwikkeling, onderwijs, ontspanning en ontmoeting voor alle inwoners van Ter Aar. Een sterke basis, door krachtige samenwerking.

 

onze locaties

Op De Vaart wordt veel gelezen. Door te lezen kun je de wereld ontmoeten.
Leescoördinator van de school