Op basisschool Antonius werken onderwijs en kinderopvang nauw samen. Vanuit de gedachte ‘Altijd in beweging’ werken onze medewerkers en externe begeleiders samen met de ouders en kinderen aan de ontwikkeling van ieder kind.

 

Basisschool Antonius heeft als enige school in het dorp Noorden een belangrijke verbindende factor in de gemeenschap. De wereld van nu vraagt om volwassenen die sterk in hun schoenen staan, mensen die zichzelf kunnen redden en voor zichzelf op kunnen komen. Ook wordt creativiteit steeds belangrijker in een wereld die continue en in een snel tempo verandert. Nu en in de toekomst. Wij willen deze eigenschappen meegeven aan onze kinderen zodat ze klaar zijn voor de volgende stappen in de toekomst.

 

Wij hanteren een uniek onderwijsmodel waarin we werken met units; gedurende verschillende momenten van de dag werken leerkrachten en leerlingen uit verschillende groepen aan één opdracht, wat zorgt voor een dynamische leeromgeving.

 

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geregeld binnen de school door onze kinderopvangpartner Polderpret.

 

onze locaties

In onze combinatiegroepen kom ik met verschillende kinderen in aanraking
leerling groep 8