Samen beter!

Informatie Privacywet

09 april 2018
Privacywet: Vanaf mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook wel de "Europese privacyverordening" genoemd. Wellicht heeft u dit onderwerp in de media al eens voorbij zien komen. Vanaf dat moment is er één privacywet voor de hele Europese Unie, die in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Wat houdt dit in voor onze scholen?
Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming dan nu het geval is in de Nederlandse privacywet. Volgens deze wet worden basisscholen geacht verstandig met de persoonsgegevens van leerlingen, ouders en werknemers om te gaan. Dit heeft betrekking op het gebruik, de beveiliging en het delen van deze gegevens.

Stichting WIJ de Venen:
De wet vereist dat we een aantal zaken nauwkeurig vastleggen in een beleidsplan, protocollen en reglementen en daar wordt nu hard aan gewerkt. Astrid Kalmeijer, staflid van het bedrijfsbureau WIJ de Venen heeft als taak ervoor te zorgen dat de stichting (en alle scholen) "Privacy proof" worden. Uiteraard zijn er zaken te benoemen waarbij WIJ de Venen en de scholen al voldoen aan deze wetgeving, denk hierbij aan toestemming voor het delen van foto's of het zorgvuldig omgaan met leerlinggegevens en personeelsgegevens. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen aan de betreffende schooldirecteur of contact opnemen met Astrid Kalmeijer.