Missie

Samen Beter voor GOED onderwijs.

 

Visie

GOED voor onze leerlingen: De scholen van WIJ de Venen zijn een plek waar al onze leerlingen gezien en gehoord worden. Waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige en sociaal vaardige mensen die met een open blik in de wereld staan. Wij zijn duidelijk over wat mag en wat kan. Wij stimuleren eigenaarschap: de motivatie om je eigen verantwoordelijkheid te nemen met oog en oor voor je omgeving. 

 

GOED voor onze medewerkers: De scholen van WIJ de Venen zijn een inspirerende en gastvrije werkomgeving, waar al onze medewerkers de kans krijgen én nemen om zich als mens en als professional te ontwikkelen. Ook voor onze medewerkers is eigenaarschap belangrijk: zij krijgen verantwoordelijkheid en kunnen daarmee omgaan. Openheid en wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel: zo vinden wij de juiste balans tussen leren en ervaren, inspanning en ontspanning, autonomie en samenwerking. 

 

GOED voor onze omgeving: De scholen van WIJ de Venen staan, in woord én daad, middenin de gemeenschap en de samenleving. Iedere school heeft een eigen karakter en een eigen onderwijsconcept, terwijl ze ook openstaan voor verschillende zingevingsbronnen en maatschappelijke initiatieven. Wij leren onze leerlingen om goed voor hun omgeving, hun gemeenschap en hun maatschappij te zijn. Dat leren ze ook door mee te doen aan plaatselijke activiteiten.

 

Ons verhaal

Bij WIJ de Venen staat de Wij voorop. Wij zijn stevig geworteld in de samenleving en werken en leren er met en van elkaar. Wij kijken met een open blik naar de wereld om ons heen en staan met beide benen op de grond. Niemand staat er bij ons alleen voor. Wij doen het samen, met oog en respect voor de onderlinge verschillen.  

 

Onze scholen zijn stevig geworteld in het Randstedelijke Groene Hart. Bij WIJ de Venen vind je de vertrouwdheid van de eigen buurt, de weidsheid van het landschap en de nabijheid van grote steden. Al die aspecten vind je terug in ons onderwijs.  

 

Wij zijn sociaal, verantwoordelijk, open, nieuwsgierig en tolerant. Bij ons is ruimte voor je eigen visie én hebben wij respect voor andere perspectieven. Wij herkennen, erkennen en waarderen diversiteit. Onze scholen bieden plaats aan álle kinderen. Bij ons mag je zijn wie je bent.  

 

WIJ de Venen staat voor GOED onderwijs, waarin samen Groeien, Ontwikkelen, Ervaren en Delen centraal staan. Want samen werken wij nóg beter. Wij leren onze kinderen goed te zijn voor zichzelf, voor elkaar, hun omgeving en de maatschappij. Wij willen dat ze na groep 8 met zelfvertrouwen en een open blik de wereld tegemoet treden en geven ze daarvoor belangrijke basisvaardigheden mee: zelf denken, je mening vormen en die ter discussie stellen en andere meningen respecteren.  

 

Als typisch WIJ-de-Veners dus: mondige, sociale, zelfstandige persoonlijkheden die met een rugzak vol kennis en vaardigheden de wereld in gaan.

 

GOED voor onze leerlingen

GOED voor onze medewerkers

GOED voor onze omgeving