WIJ de Venen staat voor GOED onderwijs. GOED betekent Groeien, Ontwikkelen, Ervaren en Delen. Dit doen wij met elkaar, want samen werken wij nóg beter.
 

Ons verhaal

Bij WIJ de Venen staat de Wij voorop. Wij zijn stevig geworteld in de samenleving en werken en leren er met en van elkaar. Wij kijken met een open blik naar de wereld om ons heen en staan met beide benen op de grond. Niemand staat er bij ons alleen voor. Wij doen het samen, met oog en respect voor de onderlinge verschillen.  

 

Onze scholen zijn stevig geworteld in het Randstedelijke Groene Hart. Bij WIJ de Venen vind je de vertrouwdheid van de eigen buurt, de weidsheid van het landschap en de nabijheid van grote steden. Al die aspecten vind je terug in ons onderwijs.  

 

Wij zijn sociaal, verantwoordelijk, open, nieuwsgierig en tolerant. Bij ons is ruimte voor je eigen visie én hebben wij respect voor andere perspectieven. Wij herkennen, erkennen en waarderen diversiteit. Onze scholen bieden plaats aan álle kinderen. Bij ons mag je zijn wie je bent.  

 

WIJ de Venen staat voor GOED onderwijs, waarin samen Groeien, Ontwikkelen, Ervaren en Delen centraal staan. Want samen werken wij nóg beter. Wij leren onze kinderen goed te zijn voor zichzelf, voor elkaar, hun omgeving en de maatschappij. Wij willen dat ze na groep 8 met zelfvertrouwen en een open blik de wereld tegemoet treden en geven ze daarvoor belangrijke basisvaardigheden mee: zelf denken, je mening vormen en die ter discussie stellen en andere meningen respecteren.  

 

Als typisch WIJ-de-Veners dus: mondige, sociale, zelfstandige persoonlijkheden die met een rugzak vol kennis en vaardigheden de wereld in gaan.