ANBI

WIJ de Venen is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onderstaand treft u de informatie aan die wij ten behoeve van het behoud van deze status dienen te vermelden.

 

  • Statutaire naam van de instelling: Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
  • RSIN: 806498626
  • Adres: Henry Dunantweg 30, 2402NR, Alphen aan den Rijn
  • Telefoonnummer: 0172-726112
  • E-mailadres: info@wijdevenen.nl

Bekijk hier onze doelstelling

 

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI. Het lid van het College van Bestuur worden in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd.

 

Beloningsbeleid personeel

Ten aanzien van het beloningsbeleid van de werknemers van de stichting geldt de cao voor het primair onderwijs.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten met daarin opgenomen de jaarrekening:

Bekijk hier onze jaarverslagen