Jaarverslag

Jaarlijks publiceert WIJ de Venen het jaarverslag, zowel op inhoudelijk als financieel vlak. Onderstaand de diverse jaargangen. 

 

Jaarverslag 2022 SPO WIJ de Venen

Jaarverslag 2021 SPO WIJ de Venen

Jaarverslag 2020 SPO WIJ de Venen
Jaarrekening 2019 SPO WIJ de Venen

Jaarrekening 2018 SPO WIJ de Venen

Jaarrekening 2017 SPO WIJ de Venen

 

Statuten 

De statuten van WIJ de Venen

 

Klachtenregeling

Soms vinden op de locatie gebeurtenissen plaats waar medewerkers, ouders/verzorgers of leerlingen problemen mee hebben. Ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of zelfs uiteindelijk een klacht indienen.

Een klacht indienen kan op elk moment. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school. We laten u zien welke stappen u kunt nemen.

De klokkenluidersregeling is bestemd voor misstanden binnen een organisatie die een directe bedreiging voor de organisatie zelf vormen.

Tenslotte hebben we een aantal omgangsvormen omschreven in de Integriteitscode.

 

Bekijk onderstaande documenten voor de juiste procedure:

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode