Samen beter!

Samenwerkingsverband

Schoolbesturen hebben een zorgplicht en werken hierbij samen in een samenwerkingsverband; WIJ de Venen valt onder de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek.

Ieder kind verdient goed onderwijs; goed onderwijs dat kinderen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen. De organisatie van de extra onderwijsondersteuning, zoals die tot augustus 2014 was georganiseerd, bood daarvoor onvoldoende mogelijkheden. Met passend onderwijs is de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met ouders, leerkrachten en gemeenten.

Voor verdere informatie kunt u een kijkje nemen op de website van het SWV http://www.swvrijnstreek.nl