Samen beter!

Raad van Toezicht


We hebben we drie nieuwe leden welkom geheten in de raad van toezicht van SPO WIJ de Venen. De zittingstermijn van Joerie Engelfriet (voorzitter) en Esmeralda Mandemaker zit erop.
Hartelijk dank voor het inzetten van jullie deskundigheid, ervaring en advies.
We heten, in verband met nog een wissel deze zomer, drie nieuwe leden welkom. Patrick Went, Elke Ennen en Anke Velter zijn benoemd als nieuwe leden van de raad van toezicht. Het voorzitterschap wordt overgenomen door Linda Beekman.


De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de stichting.


Voorzitter
Mw. R.C.M. (Linda) Beekman-Baart
Vice-voorzitter:
Dhr. W. (Willem) van DuijnMevr. J. (Jacqueline) Hissink

Dhr . P. (Patrick) Went


Mw. E. (Elke) Ennen


Mw. A. (Anke) VelterKlik hier voor het reglement Raad van Toezicht SPO WIJ de Venen