Samen beter!

Vervangingspool RTC Cella


Vervangingen op scholen worden geregeld door het Regionaal Transfer Centrum Cella (RTC Cella). Daarnaast houdt RTC Cella zich bezig met mobiliteit (via een vacaturebank) en begeleiding/coaching van haar medewerkers.

RTC Cella komt voort uit een samenwerkingsverband van 8 schoolbesturen in de regio Groene Hart. Zij vertegenwoordigen ca. 100 scholen.

  • WIJ de Venen
  • De Groeiling
  • Morgenwijzer
  • Scope
  • Speciaal Onderwijs Rijnstreek
  • SWV Passend Onderwijs Rijnstreek
  • Montessori-Onderwijs Zuid-Holland

RTC Cella is verantwoordelijk voor de invulling van alle vervangingen op deze scholen. Scholen van verschillende denominaties en met diverse identiteiten zoals Jenaplan, Montessori, Dalton, Internationaal en SBO. Voor verdere informatie, kijk op de site:

http://www.rtccella.nl/rtc-cella