Samen beter!

Fiscale informatie

RSIN/fiscaalnr.
806498626

WIJ de Venen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)