Samen beter!

Beleid Sociale Veiligheid

Bij SPO WIJ de Venen vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor onze medewerkers. Samen met de scholen is een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld. Het beleidsplan is weergegeven in een infographic en kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen onze stichting.

Iedere school van WIJ de Venen heeft een contactpersoon. Hun namen vindt u op de website van de school. De contactpersoon is laagdrempelig te benaderen en kent de school, de leerkrachten en de populatie. Ouders, leerlingen en leerkrachten (collega's) die een klacht hebben en die zich daarin onvoldoende gehoord voelen, kunnen de contactpersoon benaderen. De contacten met de contactpersoon zijn vertrouwelijk, binnen de kaders die de privacy wetgeving hiervoor stelt. De contactpersoon zorgt ervoor dat de klager gehoor vindt.
De contactpersoon kent de klachtenregeling en de stappen die daarin gezet kunnen worden. De contactpersoon adviseert welke stappen het beste ondernomen kunnen worden en verwijst zo nodig door naar de externe vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers is bereikbaar via de GGD,
telefoonnummer
088 - 308 33 42 of via e-mail externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

De externe vertrouwenspersoon voor medewerkers van SPO WIJ de Venen is Portia Dozy - van Dorp.
Zij is bereikbaar per e-mail op
pvandorp@winstonpartners.nl
en telefonisch via Winston & Partners 071-5132493.

Voor SPO Wij de Venen is de contactpersoon Sociale Veiligheid:
Karlieneke Speijers, k.speijers@wijdevenen.nl
(0172 - 726 112)