Samen beter!

Beleid Sociale Veiligheid

Op de scholen van WIJ de Venen geven wij voortdurend aandacht aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend en/of respectloos gedrag. Ons Sociaal Veiligheidsplan is hierbij onze leidraad. Dit plan is terug te vinden is op de websites van al onze scholen. Het aanspreekpunt voor Sociale Veiligheid op bestuursniveau is Astrid Kalmeijer. Astrid is te bereiken via mail: a.kalmeijer@wijdevenen.nl of telefonisch: 0172-726112.