Samen beter!

Algemene informatie

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in een notendop

Op grond van de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) heeft elke school van WIJ de Venen een eigen Medezeggenschapsraad (MR).

De medezeggenschapsraad bespreekt zaken, die de eigen school aangaan. Als het echter gaat om WIJ de Venenbeleid of bestuursafspraken die voor alle WIJ de Venenscholen gelden, dan worden zaken door de bestuurder ter advisering of instemming aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voorgelegd.
De GMR wordt gevormd door ouders en personeelsleden, die in de medezeggenschapsraden van de scholen zitting hebben; van elke school heeft ťťn ouder of ťťn personeelslid zitting in de GMR.

De GMR heeft algemeen informatierecht en een instemmings- en adviesbevoegdheid
Meer informatie hierover vindt u in de reglementen. Klik hier voor het GMR-reglement.

FinanciŽle commissie
Belangrijke financiŽle onderwerpen worden voorbereid door de financiŽle commissie van de GMR.

Commissie personeel
De commissie personeel van de GMR bereidt belangrijke onderwerpen m.b.t. personeelsbeleid voor.

Vergaderdata
De vergaderdata van de GMR vindt u onder het tabblad Agenda.